FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY PRO PANELOVÉ DOMY

Solární systémy pro výrobu elektrické energie už nejsou výsadou rodinných domů.

Díky nové legislativě mohou nyní čistou energii ze slunce využívat i bytové a panelové domy. Vlastní fotovoltaická elektrárna do výkonu 50 kwp sníží náklady nejen na provoz společných prostor v domě, ale ušetří peníze i všem konkrétním bytovým jednotkám díky komunitnímu sdílení energie.

Nyní je možné využít i štědrou dotaci až 50% z Nová zelená úsporám, a to i formou zálohy. Díky této státní podpoře se významně zrychlí návratnost investice do FVE.

Legislativa příznivá pro bytové domy

Od roku 2023 není k provozu fotovoltaické elektrárna do výkonu 50 kWp nutná licence. Přebytky prodávané do sítě tedy nejsou chápány jako příjmy z podnikání, které SVJ nemůže provozovat, ale jako ostatní příjem.

Další významnou změnou je zavedení tzv. energetické komunity, díky které je možné sdílet v bytových domech elektřinu vyrobenou solární elektrárnou bez nutnosti sjednocovat odběrná místa do jednoho centrálního. Obyvatelé bytových domů tak mohou využívat elektřinu ze FV elektrárny umístěné na střeše, ale současně si ponechávají elektroměr, svého dodavatele elektřiny včetně smlouvy a fixace ceny.

Vlastní komunitní sdílení elektrické energie vyrobené solární elektrárnou na domě se pak děje poměrným rozdělením podle alokačního klíče. Pokud je přidělený podíl energie v aktuálním čase spotřebován, je elektřina čerpána ze sítě podle konkrétních smluvních podmínek jednotlivých majitelů bytů s jejich dodavatelem.

Dotace až 50%, návratnost investice 5-7 let

Díky dotačnímu programu Zelená úsporám může Váš panelový dům získat až 50% pořizovací ceny fotovoltaické elektrárny a to i předem, formou zálohy. Částka, kterou je potřeba vynaložit, je tedy výrazně snížena a naopak návratnost investice do FVE výrazně zrychlena. V závislosti na ceně elektrické energie se fotovoltaická elektrárna zaplatí za 5 – 7 let, potom jen využíváte výhod čisté energie, která je zdarma.

Naše firma Ventema s.r.o. provádí jak instalaci samotné fotovoltaické elektrárny, tak kompletní servis k jejímu uvedení do provozu, včetně vyřízení dotace.

Ve spolupráci s naší sesterskou firmou také provádíme technické zhodnocení stavu Vaší ploché střechy a to zdarma. Tím předcházíme možným problémům, které by mohla způsobit stará nebo nefunkční hydroizolace na střeše po instalaci solárních panelů a uvedení FVE do provozu.

 

 

Zjistěte nezávazně, zda i Váš dům může mít solární panely